Ontslagvergoeding

Wanneer u door uw werkgever ontslagen wordt, heeft u in veel gevallen recht op een zogenaamde ontslagvergoeding of transitievergoeding. Dit is een financiële schadeloosstelling die door uw werkgever aan u wordt betaald. De ontslagvergoeding is een belangrijke voorwaarde om als werkgever mee te nemen in de onderhandelingen rondom uw ontslag. Gaat u akkoord met de transitievergoeding die uw werkgever u aanbiedt of wilt u het onderste uit de kan halen? En wat als uw werkgever u geen ontslagvergoeding wil betalen, kunt u daar dan bezwaar tegen maken? Afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen wij u bijstaan en vaak een hogere ontslagvergoeding voor u bedingen.

Twee jaar dienstverband

De transitievergoeding is een wettelijk geregelde vergoeding waarop iedere werknemer die ontslagen wordt recht heeft, mits er sprake is geweest van een dienstverband van minimaal twee jaar. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van een vaste formule, waarbij de hoogte van uw maandloon én het aantal jaren dat u in dienst bent geweest bij het bedrijf een grote rol spelen. Wat van belang is om te weten, is dat de transitievergoeding dus geldt als het minimale bedrag waarop u als werknemer in een ontslagsituatie recht heeft. In veel gevallen is het mogelijk om een hogere ontslagvergoeding te bedingen. Of dat lukt hangt vooral af van hoe sterk uw onderhandelingspositie is. Heeft uw werkgever een mager ontslagdossier, dan staat u een stuk sterker bij het onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding.

Vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan maar geen goede reden daarvoor heeft, dan kan hij uw ontslag alleen bewerkstelligen als u bereid bent om uw arbeidscontract door middel van een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Er is in dat geval sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Als u in deze situatie terecht komt, dan heeft u een zeer sterke onderhandelingspositie. Uw werkgever wil u immers ontslaan, maar kan dit alleen maar doen als u uw handtekening zet onder de vaststellingsovereenkomst. U kunt in dit geval hoge eisen stellen aan de voorwaarden en aan de financiële afwikkeling van uw ontslag. Ga bij een ontslag met wederzijds goedvinden dan ook nooit zomaar akkoord met de aangeboden transitievergoeding, maar raadpleeg een ervaren jurist die u kan helpen bij de onderhandelingen.

Geen recht op ontslagvergoeding

Er zijn ook ontslagsituaties waarin u als werknemer helaas geen aanspraak kunt maken op een ontslagvergoeding. Wanneer u korter dan twee jaar in dienst bent geweest bijvoorbeeld of wanneer u zelf het initiatief heeft genomen tot ontslag. Maar ook wanneer er sprake is van verwijtbaar handelen vervalt het recht op een transitievergoeding. Onder verwijtbaar handelen vallen zaken als diefstal, mishandeling, fraude, werkweigering of ernstige beledigingen op de werkvloer. Wanneer u zich schuldig heeft gemaakt aan verwijtbaar handelen, dan mag uw werkgever u op staande voet ontslaan en is hij u geen ontslagvergoeding schuldig. In dit geval maakt u alleen nog kans op een vergoeding als u bezwaar maakt bij de kantonrechter en daarbij overtuigend kunt aantonen dat het ontslag onterecht was, oftewel dat u dus niet verwijtbaar heeft gehandeld.

Daarnaast is er geen recht op een ontslagvergoeding wanneer het gaat om een ontslag vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of wanneer de werknemer ten tijde van het ontslag jonger is dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week in dienst is geweest.

Uw vergoeding maximaliseren

Hoewel u dus niet in alle gevallen recht heeft op een ontslagvergoeding, is er op dit gebied in de meeste ontslagsituaties wel degelijk winst te behalen. Voor het beste resultaat raden wij u aan om een jurist in te schakelen. Wij weten dankzij onze kennis en ervaring wat er mogelijk is en waar u al dan niet recht op heeft. Dat betekent heel vaak een vergoeding die een stuk hoger is dan wat uw werkgever in eerste instantie bereid is om aan u te betalen. Wilt u weten wat er mogelijk is in uw situatie? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.