Waarom een vaststellingsoverenkomst controleren?

Steeds vaker krijgen werknemers een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat ontslag via een vaststellingsovereenkomst maar liefst 5 x vaker voorkomt dan ontslag via een kantonrechter of het UWV. De populariteit voor deze overeenkomst is eenvoudig te verklaren. Sinds de nieuwe ontslagwetgeving in 2015 is het voor werkgevers veel lastiger om vast personeel te ontslaan. Deze procedure loopt dan via de rechter. Dat kost niet alleen heel veel geld en tijd, maar de uitkomst is ook nog eens ontzettend onzeker. Onzekerheid die beide partijen treft. Ontslag met wederzijds goedvinden heeft dan ook de voorkeur. Maar wat is een vaststellingsovereenkomst precies? En waarom is een vaststellingsovereenkomst laten controleren noodzakelijk?

Een vaststellingsovereenkomst is een document dat door, in dit geval, een werkgever en werknemer opgesteld wordt. Hierin worden alle afspraken met betrekking tot de beëindiging van een dienstverband vastgelegd. Een vaststellingsovereenkomst voorkomt dat het ontslag via een gerechtelijke procedure moet lopen. Dit heeft dan ook meestal de voorkeur van beide partijen.

Gratis vaststellingsovereenkomst controleren?

Onze ontslagrecht juristen staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst)

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Stel uw WW-uitkering veilig

Alles gecheckt & opgelost

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST CONTROLEREN: IS HET ECHT NODIG?

Het grootste voordeel van een vaststellingsovereenkomst is dat het zowel de werkgever als de werknemer veel tijd en stress bespaart. Onderhandelingen kunnen vaak snel plaatsvinden, waardoor het ontslag binnen enkele weken geregeld is. Hierdoor is er minder onzekerheid dan bij een traditioneel ontslag via de rechter. Ook als de relatie tussen de werkgever en werknemer goed is, is het echter niet aan te raden om de onderhandelingen geheel op eigen houtje te voeren.

Het is verstandig om een jurist of gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Deze kan de vaststellingsovereenkomst controleren, zodat u zeker weet dat u alles uit uw ontslag haalt. Daarnaast is het belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst een eventuele uitkering niet in de weg zit. Het gevaar van ontslag met wederzijds goedvinden is immers dat het UWV kan denken dat het initiatief bij de werknemer lag. In dat geval kan er sprake zijn van een verwijtbare werkloosheid en vervalt het recht op een WW-uitkering. Het is gelukkig goed mogelijk om de vaststellingsovereenkomst WW-veilig te maken. Een jurist kan dit eenvoudig voor u controleren.

DE HOOGTE VAN DE ONTSLAGVERGOEDING

In de meeste gevallen heeft u bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, is afhankelijk van de hoogte van het salaris en de lengte van het dienstverband.

Over het algemeen wordt de wettelijke transitievergoeding meestal als leidraad gebruikt bij het bepalen van de ontslagvergoeding. Denk echter niet dat er daarom niets te onderhandelen valt. Een vaststellingsovereenkomst kan geheel vrij ingevuld worden. Zowel de werkgever als werknemer kunnen dus onderhandelen over een hogere of lagere vergoeding. Bovendien is er vaak meer ruimte om te onderhandelen, omdat de werkgever graag kosten voor een gerechtelijke procedure wil besparen. Een jurist kan voor u de vaststellingsovereenkomst controleren en kijken hoeveel ruimte er is voor onderhandelingen.

HOUD REKENING MET DE OPZEGTERMIJN

Bij het controleren van de vaststellingsovereenkomst is het ook belangrijk om naar de afspraken omtrent de opzegtermijn te kijken. Het is volgens de wet bepaald hoe lang de opzegtermijn duurt. Dit heeft te maken met de lengte van het dienstverband. Iemand die 1 tot 5 jaar in dienst is, heeft slechts recht op een opzegtermijn van één maand. Wanneer u echter al 15 tot 20 jaar aan het werk ben, moet er een opzegtermijn van 4 maanden gehanteerd worden. Het UWV gaat er vanuit dat de wettelijke duur van de opzegtermijn wordt gehanteerd. Een eventuele uitkering wordt daarom pas na die datum verstrekt.

In sommige situaties wordt in overleg besloten om de opzegtermijn te verkorten. In dat geval moet het expliciet in het document aangegeven worden. Zo ontvangt men direct een WW-uitkering als het salaris stopt. Een jurist controleert of dit op de juiste manier wordt gedaan.

OVERHAAST GETEKEND? ZO LOST U DAT OP!

Soms krijgen emoties de overhand en doet u dingen waar u later spijt van krijgt. Bijvoorbeeld wanneer u een handtekening zet onder een vaststellingsovereenkomst en deze eigenlijk nooit hebt laten controleren. Gelukkig hoeft u hiervoor niet direct te panikeren. Het is immers bij de wet bepaald dat u recht heeft op bedenktijd. Daarom heeft u maar liefst veertien dagen de tijd om terug te komen op uw beslissing. U hoeft niet eens met een duidelijke reden te komen.

Laat de vaststellingsovereenkomst controleren, zodat u zeker weet hoe lang de bedenktermijn duurt. Wanneer dit niet expliciet in de overeenkomst is aangegeven, heeft u recht op een wettelijk termijn van 21 dagen.

MOET IK NOG AAN HET WERK IN DE TUSSENTIJD?

Het is voor veel werknemers lastig om hun werkzaamheden te hervatten gedurende de opzegtermijn. Door een verstoorde werkrelatie of onzekerheid over de toekomst kan het moeilijk zijn om u te concentreren of om u nog voor de volle 100% in te zetten. In samenspraak met de werkgever kan dan ook vrijstelling van het werk geregeld worden. Hierbij wordt het salaris gewoon doorbetaald, maar hoeft u geen werkzaamheden meer te verrichten. Hier kan de werkgever ook baat bij hebben, omdat hij zo de werksfeer waarborgt. De werkgever is hier echter niet toe verplicht en kan ook eisen dat u de volle opzegtermijn aan het werk blijft.

VERLOFDAGEN INZETTEN

Ziet u het niet zitten om te blijven werken? Dan kunt u ook openstaande verlofdagen opnemen, waardoor u de periode kunt overbruggen. Indien u dit niet doet, moet de werkgever deze dagen volledig uitbetalen na de beëindiging van het dienstverband. Bedenk dus goed wat uw voorkeur heeft.

POSITIEF GETUIGSCHRIFT

Een werkgever is verplicht om een getuigschrift op te stellen. In samenspraak met u kunt u ervoor zorgen dat deze zo positief mogelijk uitpakt, waardoor u uw positie op de arbeidsmarkt kunt verbeteren. Laat deze kwestie duidelijk opnemen in de vaststellingsovereenkomst, zodat u van een positief getuigschrift verzekerd bent.

CONCURRENTIE- EN RELATIEBEDING

Vaak worden er in een vaststellingsovereenkomst ook afspraken over het concurrentie- en relatiebeding gemaakt. Deze zijn in het leven geroepen om de concurrentiepositie van de werkgever te waarborgen. Zodat u bijvoorbeeld niet bij een directe concurrent aan de slag gaat en ze daarmee voor een grote klap komen te staan. In sommige gevallen is dit echter onvermijdelijk. Bijvoorbeeld bij beroepen met een klein klantenbestand. In dat geval kan er voor een versoepeling van de maatregelen bepleit worden. Laat een jurist de vaststellingsovereenkomst controleren en onderzoeken of er ruimte voor onderhandeling mogelijk is. Een goede reden om deze maatregelen te versoepelen is omdat u anders geen kans meer maakt op de arbeidsmarkt. Ook het UWV zal het met dergelijke afspraken dan ook niet eens zijn.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST CONTROLEREN: ZO PAKT U DAT AAN!

Het ontvangen van een vaststellingsovereenkomst kan heel veel gemengde gevoelens met zich meebrengen. Misschien bent u opgelucht omdat u de arbeidsovereenkomst al niet meer zag zitten of bent u juist overrompeld omdat u dit niet zag aankomen. In welke situatie u zich ook bevindt, het inschakelen van juridische hulp is onmisbaar in deze kwestie. Een jurist kan de vaststellingsovereenkomst controleren en bepalen of deze WW-veilig is en of u alles uit uw ontslag heeft kunnen halen.

Daarnaast is het mogelijk dat de jurist of advocaat de verdere onderhandelingen met uw werkgever voert. Hierdoor voorkomt u dat emoties de overhand krijgen en daardoor de arbeidsrelatie onherstelbaar verstoord raakt.

Twijfelt u om juridische hulp in te schakelen, omdat u bang bent voor de mogelijke kosten? Bespreek dit dan met uw werkgever. In de meeste gevallen willen ze juridische hulp voor u vergoeden om gerechtelijke rompslomp te voorkomen. Daarnaast zijn deze kosten voor juristen fiscaal aftrekbaar.

Onderteken nooit iets zonder deze te laten controleren en schakel direct professionele hulp in. De vaststellingsovereenkomst controleren helpt u om alles uit uw ontslag te halen!