Ontslag statutair directeur

Als statutair bestuurder bent u verantwoordelijk voor de resultaten van de bedrijfsactiviteiten. Dat is een grote verantwoordelijkheid waarbij het ook wel eens mis kan gaan. Uw aanpak als directeur kan succesvol zijn, maar de resultaten kunnen ook minder goed uitpakken dan u had gehoopt. In sommige gevallen wordt een directeur ontslagen omdat de tegenvallende resultaten van het bedrijf worden toegeschreven aan een verkeerde aanpak of manier van leidinggeven, ook wel onbehoorlijk bestuur genoemd. Dit heeft vaak verstrekkende gevolgen, zowel voor u als directeur als voor de werknemers die achterblijven en te maken krijgen met een nieuwe directeur. Voor u is het van belang om te weten aan welke eisen en voorwaarden uw ontslag moet voldoen, want voor een statutair directeur gelden andere regels dan voor een titulair directeur. Hoe zit dit precies?

Werknemer en directeur tegelijk

Voor een titulair directeur geldt hetzelfde ontslagrecht als voor iedere andere werknemer van een bedrijf. Een titulair directeur voert namelijk wel de functie van directeur uit, maar is tegelijk ook gewoon in dienst van het bedrijf. Als u titulair directeur bent, dan bent u dus niet benoemd tot directeur door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het bedrijf. Is dat wel het geval, dan bent u geen titulair directeur maar statutair directeur.

Omdat een titulair directeur in dienst is van het bedrijf, wordt u wettelijk als werknemer gezien. Dat betekent dat de regels rondom uw ontslag hetzelfde zijn als bij andere werknemers. Het voordeel hiervan is dat u daardoor ook beter beschermd bent tegen ontslag dan een statutair directeur. Als u titulair directeur bent, kunt u niet zomaar ontslagen worden. Wil het bedrijf u toch ontslaan, dan moet daar een goede reden voor zijn én moet het ontslag worden aangevraagd en toegewezen door het UWV of door de kantonrechter, tenzij er sprake is van ontslag op staande voet vanwege een dringende reden of ontslag met wederzijds goedvinden.

Ontslag van een statutair directeur

Voor een statutair directeur liggen de regels rondom ontslag net even anders omdat de rechtspositie van een statutair directeur iets complexer is. Als statutair directeur bent u door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot bestuurder van de organisatie. Dat betekent dat uw juridische status eigenlijk op twee pijlers rust; enerzijds is er een arbeidsrechtelijke relatie op basis van een arbeidsovereenkomst, anderzijds is er een vennootschapsrechtelijke relatie tot de vennootschap. Wanneer u ontslagen wordt als statutair directeur, moeten beide relaties verbroken worden. Hierdoor komt u in een complex juridisch veld terecht.

Het besluit van de aandeelhouders

Een statutair directeur kan uiteraard niet zomaar ontslagen worden, maar er is geen ontslagvergunning van het UWV nodig om u te ontslaan. In plaats daarvan is er een besluit nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, hetzelfde orgaan dat ook heeft besloten tot uw benoeming. Het ontslag moet op de agenda van de aandeelhoudersvergadering worden gezet, waarbij tussen de oproep voor de vergadering en de datum van de vergadering zelf minimaal acht dagen tijd moet zitten. Deze tijd is bedoeld om u de gelegenheid te geven een verweer op te stellen tegen het ontslag. In de aandeelhoudersvergadering wordt vervolgens het voorgenomen ontslag besproken en moet u de kans krijgen om u te verweren. Hierna wordt door middel van stemmen een definitief besluit genomen over uw ontslag. Het komt zelden voor dat een voorgenomen ontslag door de aandeelhouders wordt afgewezen.

Rechten en voorwaarden

Bij het ontslaan van een statutair directeur gelden diverse regels waaraan de aandeelhouders zich moeten houden. Er moet bijvoorbeeld een geldige en gegronde reden zijn voor het ontslag, de opzegtermijn moet in acht worden genomen en u mag niet zomaar ontslagen worden wegens ziekte. Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zich niet aan de juridische regels rondom uw ontslag heeft gehouden, dan kunt u uw ontslag proberen te laten ontbinden door de kantonrechter. Maar het is aan te raden om al ruim voor die tijd juridische hulp in te zetten. De meeste directeuren kiezen er dan ook voor om naar de aandeelhoudersvergadering een juridisch adviseur mee te nemen, die hen kan ondersteunen en bij kan staan bij de onderhandelingen.

De juiste voorwaarden regelen met juridische hulp

Wij helpen u graag met uw verweer tegen het voorgenomen ontslag en met het onderhandelen over de juiste voorwaarden. In de meeste gevallen heeft u namelijk gewoon recht op een transitievergoeding en een WW-uitkering, maar daarvoor moet uw ontslag wel aan bepaalde spelregels voldoen. Onze juristen kunnen u gedurende dit proces bijstaan en adviseren, zodat u geen belangrijke missers maakt. Wanneer u de verkeerde stappen neemt kan dat namelijk verstrekkende gevolgen hebben. Voor de andere partij geldt eveneens dat er grote belangen gemoeid zijn met uw ontslag, dus u kunt er vrijwel zeker van zijn dat zij zich ook laten bijstaan door een jurist. Als leek, zonder de kennis en ervaring van een juridisch adviseur, maakt u daartegen weinig kans om tot een bevredigend resultaat te komen. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.