Ontslag wegens disfunctioneren

Wanneer uw werkgever aan kan tonen dat u niet geschikt bent voor het uitoefenen van uw functie, dan kunt u te maken krijgen met ontslag wegens disfunctioneren. Hierbij gelden echter heel wat regels, die uw werkgever nauwgezet zal moeten volgen. U moet bijvoorbeeld in de gelegenheid zijn gesteld om uw functioneren te verbeteren, en de randvoorwaarden, ofwel de omstandigheden waarin u uw werk moet verrichten, dienen in orde te zijn. Daarnaast mag uw disfunctioneren niet veroorzaakt worden door ziekte of andere verzwarende privéomstandigheden. Wanneer is een ontslag wegens disfunctioneren nu wel of niet terecht en wat kunt u als werknemer doen wanneer u vindt dat het ontslag onterecht is?

De definitie van disfunctioneren

Als het gaat om het vaststellen van disfunctioneren op het werk, komen we terecht in enigszins grijs gebied. Want hoe kan een werkgever nu eigenlijk bepalen dat u uw werk niet naar behoren doet, zonder dat hier een bepaalde mate van subjectiviteit aan te pas komt? Bij ontslag wegens disfunctioneren zal uw werkgever dan ook met een zeer goed onderbouwd dossier moeten komen. Er kan sprake zijn van terecht ontslag wegens functioneren wanneer u uw doelstellingen niet haalt, als u de hoeveelheid werk die u moet doen niet af krijgt of als het afgeleverde werk van onvoldoende kwaliteit is. Ook wanneer u slecht kunt omgaan met klanten of collega’s, kan dit aangemerkt worden als disfunctioneren.

Als uw disfunctioneren veroorzaakt wordt door slechte arbeidsomstandigheden (de middelen die u nodig heeft om uw werk te kunnen doen zijn bijvoorbeeld niet aanwezig), door een ongunstige financiële positie van het bedrijf dan wel een economische crisis, of door doelstellingen die niet realistisch zijn, dan mag u niet ontslagen worden. Ook als het bedrijf u niet de benodigde bij- of omscholingscursussen biedt, mag uw werkgever u niet ontslaan wegens disfunctioneren. Tenslotte mogen ziekte of bepaalde privéomstandigheden nooit de reden zijn voor ontslag wegens disfunctioneren.

Het ontslagdossier

In het ontslagdossier dient uw werkgever zeer specifiek en uitgebreid te onderbouwen wat de reden is voor uw ontslag. Wanneer disfunctioneren als oorzaak voor ontslag wordt gegeven, moet de werkgever kunnen aantonen dat u niet geschikt bent voor uw functie. Dat kan hij alleen als de functie-eisen duidelijk zijn, zodat u als werknemer weet wat er in deze functie precies van u wordt verwacht. Zijn de functie-eisen niet duidelijk omschreven? Dan wordt het voor uw werkgever erg moeilijk om uw disfunctioneren aan te tonen.

Uw werkgever moet ook kunnen aantonen dat alle middelen geboden worden die u nodig heeft om uw werk naar behoren uit te oefenen. U kunt daarbij denken aan een goed ingerichte werkplek, een computer en de juiste software. Maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheden tot het volgen van cursussen die noodzakelijk zijn om uw werkkennis en vaardigheden actueel te houden.

Uw functioneren bespreekbaar maken

Wanneer uw werkgever vindt dat u niet geschikt bent voor uw functie, kan hij niet zomaar overgaan tot ontslag wegens disfunctioneren. U moet namelijk eerst de kans krijgen om uw functioneren te verbeteren. Dat betekent dat uw werkgever de kritiek op uw functioneren met u moet bespreken en u vervolgens voldoende tijd moet geven om uw functioneren aan te passen. In een goed ontslagdossier zal dit terug te zien zijn in de vorm van verslagen van functioneringsgesprekken, een verbeterplan en evaluaties. Als dit proces ontbreekt, dan heeft u een sterke positie wanneer u besluit uw ontslag aan te vechten via de rechter.

Misbruik van ontslag wegens disfunctioneren

Als een ontslag wegens disfunctioneren voor u als een donderslag bij heldere hemel komt, of wanneer er alleen maar vage, onduidelijke en discutabele redenen voor het ontslag worden gegeven, dan is het goed om u te realiseren dat ontslag wegens disfunctioneren door werkgevers nogal eens wordt misbruikt om de daadwerkelijke reden voor ontslag te verhullen. De werkgever heeft bijvoorbeeld persoonlijke redenen om u te willen ontslaan, omdat hij liever iemand anders op uw plek wil. Of het bedrijf vindt u bijvoorbeeld te oud of te duur. In dit geval zal de onderbouwing in het ontslagdossier zeer karig en dus onvoldoende zijn, zodat een rechter het ontslag vrijwel zeker ongedaan zal maken.

Hulp bij een juridische procedure

Om een gang naar de rechter te voorkomen, zal uw werkgever wellicht proberen om u middels een vaststellingsovereenkomst zover te krijgen dat u tekent voor ontslag met wederzijds goedkeuren. Of het verstandig is om deze overeenkomst te tekenen, hangt van uw persoonlijke situatie af. De rechtspositie van werknemers bij ontslag wegens disfunctioneren is in veel gevallen vrij sterk. Het kan dus zomaar zijn dat u uzelf tekort doet door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Wij kunnen de vaststellingsovereenkomst voor u beoordelen en u adviseren wat in uw situatie de beste vervolgstap is. Juridische procedures zijn complex en vereisen de juiste kennis om tot een optimale uitkomst te komen. Wij staan u hier graag in bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.