Vaststellingsovereenkomst

Heeft u een ontslagovereenkomst ontvangen van uw werkgever? Laat uw vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een specialist.  Wanneer een werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, breekt logischerwijs een zeer spannende en emotionele tijd aan. Emoties nemen al gauw de overhand. Men voelt zich waarschijnlijk onzeker over de financiële situatie of zijn toekomst op werkgebied. Daarom is het van belang dat de werkgever niet zomaar een handtekening onder dit document zet. Hoewel u altijd recht heeft op een bedenktermijn, kan het maken van overhaaste beslissingen zeker nadelige gevolgen hebben. Helemaal voor uw onderhandelingspositie.

Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst eerst laat checken door ons. Wij zijn gespecialiseerd in deze ontslagovereenkomsten. Wij kunnen op objectieve wijze de afspraken beoordelen en o.a. onderzoeken of de overeenkomst WW-veilig is. De overeenkomst zal immers naar het UWV gestuurd worden. Indien er niet met bepaalde zaken rekening is gehouden, kan het zelfs voorkomen dat de werknemer zijn recht op een WW-uitkering verliest. U voorkomt dit risico, laat uw  vaststellingsovereenkomst controleren.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een officieel document dat een geschil tussen meerdere partijen kan voorkomen en/of oplossen. Meestal betreft een vaststellingsovereenkomst de beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden. In dat geval gaan de afspraken dus tussen de werkgever en werknemer. Een vaststellingsovereenkomst voorkomt dat de beëindiging van een dienstverband via een gerechtelijke procedure moet verlopen. Iets waar beide partijen vaak geen belang bij hebben.

Sinds de nieuwe ontslagwetgeving die in 2015 is ingegaan is het voor een werkgever steeds moeilijker om vast personeel te ontslaan. Men moet een geheel document met goede ontslaggronden inleveren bij het UWV of de kantonrechter om een dienstverband nietig te verklaren. Dit kost niet alleen heel veel tijd en geld, maar de uitkomst is ook nog eens onzeker. Daarom is het geen verrassing dat een ontslag met wederzijds goedvinden de voorkeur heeft. Sinds 2015 is de populariteit van de vaststellingsovereenkomst dan ook enorm toegenomen. Wanneer u als werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt is het wel belangrijk om met enkele zaken rekening te houden. Men adviseert dan ook om deze zorgvuldig te laten controleren. Maar waar let u dan op?

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Veel mensen denken dat ze enkel recht hebben op de minimale transitievergoeding. Deze is immers bij de wet bepaald. Het tegendeel is echter waar. Doordat een vaststellingsovereenkomst geheel vrij ingevuld kan worden, valt er dus ook te onderhandelen over een hogere of lagere ontslagvergoeding.

In hoeverre u recht heeft op een ontslagvergoeding is afhankelijk van meerdere factoren. Hierbij speelt bijvoorbeeld uw leeftijd, de lengte van het dienstverband en de hoogte van het salaris een belangrijke rol. Een jurist of advocaat kan eenvoudig voor u berekenen waar u recht op heeft en of het acceptabel is om voor een hogere vergoeding te strijden.

WW-veilige vaststellingsovereenkomst

Behoud ik nog wel mijn recht op een WW-uitkering? Dit is voor veel mensen de belangrijkste vraag. We hebben meestal geleerd dat men nooit akkoord moet gaan met het beëindigen van een dienstverband, omdat je dan in feite ‘verwijtbaar werkloos’ bent en daardoor niet meer in aanmerking komt voor een uitkering. Sinds 2013 zijn de regels omtrent ‘verwijtbare werkloosheid’ echter enorm ingeperkt. Hierdoor kan ook bij een ontslag met wederzijds goedvinden het recht op een uitkering behouden worden. Het is hierbij wel van belang dat de werkgever duidelijk in de vaststellingsovereenkomst aangeeft dat het initiatief bij hem lag.

Bedenktermijn

Heeft u in een opwelling een handtekening gezet en is de vaststellingsovereenkomst nooit gecontroleerd? Panikeer dan niet. U heeft altijd recht op een wettelijk vastgestelde bedenktermijn. Over het algemeen geldt dat u veertien dagen de tijd heeft om op uw beslissing terug te komen. Hier hoeft u ook geen reden voor te geven. Enkel een schriftelijk bezwaar of een tegenvoorstel is voldoende om de overeenkomst teniet te doen.

De werkgever moet de bedenktermijn expliciet vermelden in de overeenkomst. Heeft hij dit niet gedaan? Dan heeft u officieel 21 dagen de tijd.

Duur van de opzegtermijn

De werkgever zal bij het ontslag rekening moeten houden met het opzegtermijn. Hoe lang dat termijn is, is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Iemand die slechts één tot 5 jaar in dienst is geweest, beschikt over een opzegtermijn van één maand. Wanneer u echter meer dan 15 jaar in dienst bent geweest, heeft u recht op een opzegtermijn van maar liefst 4 maanden.

In overleg kan besloten worden om het opzegtermijn te verkorten. Dit moet wel duidelijk in de vaststellingsovereenkomst opgenomen worden. Gebeurt dit niet, dan loopt u het risico dat u enkele maanden geen recht hebt op een WW-uitkering. De uitkering start immers pas als uw dienstverband officieel beëindigd is.

Hoe zit het met het concurrentie- en relatiebeding?

In de vaststellingsovereenkomst worden verschillende zaken geregeld. Dingen die voor de werknemer van belang zijn, maar ook die van toepassing zijn op de werkgever. Zo geldt het concurrentie- en relatiebeding om de concurrentiepositie van de werkgever te waarborgen. In sommige situaties kan echter bepleit worden voor een versoepeling van deze regelgeving. Bijvoorbeeld omdat de positie in de arbeidsmarkt enorm verslechterd door deze regels. Bespreek met een jurist in hoeverre deze regels versoepeld kunnen en mogen worden.

Moet ik nog aan het werk tijdens de opzegtermijn?

Veel werknemers vinden het lastig om tijdens de opzegtermijn nog aan het werk te gaan. Ze ervaren druk en stress en ondervinden wellicht een verstoorde arbeidsrelatie. Daarnaast investeren ze liever hun tijd in het solliciteren naar andere beroepen. Daarom kan in samenspraak met de werkgever besloten worden dat men een vrijstelling van het werk krijgt. Tijdens deze vrijstelling houdt u uiteraard wel gewoon recht op een salaris. De werkgever is echter niet verplicht om dit te doen en kan van u eisen om gewoon door te werken.

Kijk tevens of u nog openstaande verlofdagen heeft. In sommige situaties kunt u hiermee de opzegtermijn overbruggen. Blijven de verlofdagen intact? Dan moet de werkgever deze na de beëindiging van het dienstverband uitbetalen.

Positief getuigschrift

Om uw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren kan een positief getuigschrift enorm veel verschil maken. In de vaststellingsovereenkomst kunnen hier duidelijke afspraken over gemaakt worden. De werkgever is verplicht om een getuigschrift op te stellen. Jullie kunnen samen bepalen wat de inhoud hiervan zal zijn.

Vaststellingsovereenkomst controleren

Het is voor de werknemer natuurlijk belangrijk dat hij alles uit zijn ontslag kan halen. Daarbij is een professioneel oordeel natuurlijk onmisbaar. Een jurist kan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn en of er nog ruimte is voor onderhandelingen. Tevens kan hij controleren of de overeenkomst WW-veilig is en aan alle voorwaarden is voldoen.

In de meeste gevallen betaalt u als werknemer geen juridische kosten voor een advies over de vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst laten checken is doorgaans dan ook geheel gratis. Indien er toch extra kosten gemaakt worden, probeert de jurist dit meestal met de werkgever op te lossen. Deze kan de kosten eenvoudig fiscaal aftrekken, waardoor zowel hij als u hier geen verdere moeilijkheden door krijgt.

Wordt u ontslagen en krijgt u een overeenkomst aangeboden? Onderteken dan nooit direct iets.  Laat uw vaststellingsovereenkomst controleren.