Arbeidsconflict

Als u te maken krijgt met een arbeidsconflict dan komt u in een zeer vervelende positie terecht. Een arbeidsconflict houdt in dat de relatie tussen u en uw werkgever, of tussen u en een collega, verstoord is. De verstoorde arbeidsrelatie heeft vaak verstrekkende gevolgen. De sfeer op de werkvloer is om te snijden en u gaat met tegenzin naar uw werk toe. Hoewel een conflict soms op te lossen is door met elkaar in gesprek te gaan, leidt een verstoorde arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever in de meeste gevallen uiteindelijk tot ontslag. Daarbij trekt u als werknemer aan het kortste eind, want u bent in zo’n situatie degene die zal moeten vertrekken. Toch zijn er nog wel wat voorwaarden waarover u kunt onderhandelen. Waar moet u op letten als u te maken heeft met een arbeidsconflict en daaruit voortvloeiend ontslag?

Zoeken naar een oplossing

Wanneer er een arbeidsconflict is ontstaan is de eerste stap het zoeken naar een oplossing door bijvoorbeeld met arbeidsmediation. Voor beide partijen zou het immers gunstig zijn als het conflict opgelost zou kunnen worden. Er hoeft dan niemand ontslagen te worden en de werksfeer kan hersteld worden. Of een conflict ook echt op te lossen is, hangt van veel factoren af. Soms zijn de gemoederen al zo verhit dat een gesprek over de situatie niet veel uithaalt, omdat één of beide partijen niet meer voor rede vatbaar zijn. Toch is samen om de tafel gaan de eerste stap, zeker als u wil proberen om ontslag te voorkomen. U kunt hierbij een mediator inzetten die het gesprek in goede banen leidt. Een mediator is onafhankelijk en kiest dus geen partij voor u of uw werknemer. U kunt er ook voor kiezen om een jurist in de arm te nemen, die samen met u het gesprek met uw werkgever aangaat. Ook een jurist zal proberen uw ontslag te voorkomen door naar een oplossing voor het conflict te zoeken. Wanneer u er met uw werkgever niet uitkomt, kan het conflict soms opgelost worden door u over te plaatsen naar een andere afdeling of naar een team met een andere leidinggevende.

Het conflict leidt tot ontslag

Helaas komt het vaak voor dat een arbeidsconflict uiteindelijk leidt tot ontslag. Meestal is de werkgever degene die het ontslag geeft, maar u kunt als werknemer ook zelf ontslag nemen. In beide gevallen is het aan te raden om advies in te winnen bij een juridisch adviseur. Met name als u zelf ontslag neemt moet u namelijk goed in de gaten houden dat u uw recht op een WW-uitkering én op een ontslagvergoeding niet verspeelt, maar ook als uw werkgever u ontslaat zijn dit belangrijke factoren. De ontslagvergoeding is een financiële compensatie voor uw ontslag, waarop u vrijwel altijd recht heeft. Wanneer uw werkgever u wil ontslaan dan kan hij dat op twee manieren doen, namelijk via de kantonrechter of middels een vaststellingsovereenkomst. Bij een vaststellingsovereenkomst vindt het ontslag plaats met wederzijds goedvinden. Dat wil zeggen dat u instemt met het ontslag en dat u samen met uw werkgever de voorwaarden en afspraken rondom uw ontslag vastlegt. Het inwinnen van juridisch advies is hierbij vaak aan te bevelen. Met de hulp van een jurist kunt er meestal voor zorgen dat u een hogere ontslagvergoeding krijgt en dat uw recht op een WW-uitkering niet in het geding komt.

Juridische hulp bij een arbeidsconflict

Als uw werkgever het ontslag aanvraagt via de kantonrechter, dan is juridische hulp zeker gewenst. Een procedure bij de kantonrechter is complex en zorgt voor grote spanningen tussen beide partijen. Het is daarbij belangrijk dat u de juiste stappen zet en dat u zichzelf goed verweert tegen het ontslag. Wij helpen u graag om zo goed mogelijk door uw ontslagzaak heen te komen. Als u nog niet ontslagen bent maar wel te maken heeft met een arbeidsconflict, dan kunnen wij u ook bijstaan wanneer u met uw werkgever om de tafel wil gaan zitten om te proberen het conflict op te lossen en ontslag te voorkomen. Dankzij onze kennis en ervaring kunnen wij voor u onderhandelen en u adviseren over de stappen die u kunt nemen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken; wij staan graag voor u klaar.