Beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Wanneer uw werkgever u wil ontslaan zonder een procedure te hoeven doorlopen bij het UWV of de kantonrechter, dan kan hij dat doen door middel van een beëindigingsovereenkomst. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken rondom uw ontslag worden vastgesteld. U kunt daarbij denken aan alle zaken die met de afwikkeling van uw dienstverband te maken hebben, zoals de datum waarop u uit dienst treedt, de hoogte van uw ontslagvergoeding en de verrekening van uw vakantiegeld.

Wanneer u samen met uw werkgever de afspraken rondom uw ontslag vastlegt in een beëindigingsovereenkomst, dan is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is een veel gebruikte manier om een arbeidscontract in goed overleg te beëindigen. Toch zijn er wel een aantal voorwaarden die voor u van groot belang zijn, met name om uw uitkeringsrechten niet te verspelen.

De reden voor ontslag

In de beëindigingsovereenkomst moet vastgelegd worden wanneer u uit dienst gaat en wat de reden voor uw ontslag is. Voor uw recht op een WW-uitkering is het daarbij van groot belang dat het initiatief voor het ontslag bij uw werkgever ligt. Dit moet duidelijk in de beëindigingsovereenkomst zijn vermeld. U mag instemmen met uw ontslag en u hoeft er geen bezwaar tegen te maken, maar u mag niet zelf het initiatief hebben genomen tot ontslag. Doet u dat wel, of geeft de formulering in uw overeenkomst ruimte om dat zo te interpreteren, dan kan het UWV oordelen dat u verwijtbaar werkeloos bent. Dat betekent dat u werkeloos bent door eigen toedoen en daarmee verspeelt u uw uitkeringsrechten. Het is dus van belang om in duidelijke bewoordingen in de beëindigingsovereenkomst op te laten nemen dat uw werkgever het initiatief heeft genomen om u te ontslaan.

Daarnaast kunt u ook op laten nemen dat u niet op staande voet of door verwijtbaar handelen bent ontslagen. Ook dat zijn namelijk redenen voor het UWV om te oordelen dat u verwijtbaar werkeloos bent en dus geen recht hebt op een uitkering. Om uw uitkeringsrechten veilig te stellen kunt u daarom letterlijk in de beëindigingsovereenkomst laten opnemen dat er geen sprake is geweest van verwijtbaar handelen en ontslag op staande voet.

Opzeg- en bedenktermijn

In de beëindigingsovereenkomst moet de einddatum van uw dienstverband worden vermeld. Voor uw financiële situatie is het daarbij belangrijk dat de opzegtermijn goed in acht wordt genomen. Dat wil zeggen dat uw dienstverband pas eindigt na het verstrijken van de wettelijke opzegtermijn. Ligt de einddatum van uw contract vóór het einde van de opzegtermijn, dan geldt voor de tussenliggende periode dat u geen uitkering ontvangt. Het UWV gaat er namelijk vanuit dat de opzegtermijn in acht wordt genomen. Na het eindigen van uw arbeidscontract ontvangt u ook geen salaris meer, dus dat betekent dat u in die periode zonder inkomen zit. Daarom is het verstandig om te controleren of uw einddatum ná de opzegtermijn ligt.

Na het ondertekenen van de beëindigingsovereenkomst heeft u als werknemer 14 dagen bedenktijd. In deze periode kunt u besluiten om uw instemming met het ontslag in te trekken door dit schriftelijk aan uw werkgever mee te delen. Het is aan te raden om deze bedenktermijn ook letterlijk in de beëindigingsovereenkomst vast te leggen.

Ontslagvergoeding

Bij ontslag via een beëindigingsovereenkomst is er meestal recht op een ontslagvergoeding. Iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest heeft in elk geval recht op een zogeheten transitievergoeding. Dit is een financiële compensatie voor uw ontslag, die wordt berekend aan de hand van uw maandloon en het aantal jaren dat u in dienst bent geweest. Het is goed om te weten dat dit het minimale bedrag is waar u recht op heeft. Bij ontslag met wederzijds goedvinden is er echter vaak een hogere ontslagvergoeding mogelijk. Uw werkgever kan bij ontslag via een beëindigingsovereenkomst namelijk een procedure bij het UWV of de kantonrechter vermijden, maar daarvoor heeft hij wel uw medewerking nodig. Anders gezegd, zonder uw handtekening kan uw werkgever u niet ontslaan. Dat betekent dat u een sterke onderhandelingspositie heeft, waardoor de kans groot is dat u een hogere ontslagvergoeding voor elkaar kunt krijgen.

Financiële afwikkeling

In de beëindigingsovereenkomst wordt ook vastgelegd hoe de financiële afwikkeling van uw arbeidscontract wordt geregeld. Hieronder valt de ontslagvergoeding, maar ook bijvoorbeeld de verrekening van tegoeden zoals uw vakantiegeld, uw resterende vakantiedagen en eventuele bonussen of een dertiende maand. Om er zeker van te zijn dat u niet aan het kortste eind trekt en dat u uw uitkeringsrechten veilig heeft gesteld, raden wij aan om een beëindigingsovereenkomst altijd te laten controleren door een juridisch adviseur. Wij kijken graag met u mee, kunnen verbeteringen in uw overeenkomst aanbrengen en kunnen voor u onderhandelen over betere voorwaarden en een hogere ontslagvergoeding. Zo weet u zeker dat u straks niet met lege handen staat. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust eens contact met ons op.